FOODTRUCK - HAVENFESTIVAL

 • 6 + 7 juli 2019 @ Zilvermeerhaven Port Aventura - Mol
 • Persoonsgegevens

 • Bootgegevens

 • Gratis passantenligplaats vanaf 5 juli tot 8 juli

 

Inschrijf- en betalingsformulier

 • Bonnetjes 1,25€ / stuk (tijdens het evenement te gebruiken voor drank, catering & activiteiten)

 • Ontbijt

 • IBAN: BE57 7330 4375 7235 BIC: KREDBEBB

  Opgelet!

  Het aantal vrije ligplaatsen is beperkt, Dus snel inschrijven is de boodschap ! In het teken van het 12 jarig bestaan van Port Aventura vragen wij u om uw boot zo feestelijk mogelijk te versieren en verlichten tijdens het festival! Alvast bedankt!

  Dit inschrijvingsformulier dient uiterlijk vóór 30 juni in ons bezit te zijn.

  De inschrijving is pas geldig als het verschuldigde bedrag betaald of overgemaakt is. Vzw Port Aventura Sport noch haar helpers, noch de Zilvermeerhaven Port Aventura bvba noch haar personeel kan aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen. De inschrijver tekent afstand van verhaal tegenover de organisatoren en kan geen strafrechterlijke vervolging instellen. Hij stelt zijn verzekering hiervan op de hoogte. De deelnemer verklaart verzekert te zijn tegen derden.
 

Verificatie - Anti Spam